Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

Wettelijke verplichtingen

Fysiotherapie Fransen voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:

  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Fysiotherapie
  • Klachten: de praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.
  • Privacy: geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
  • Toestemming : u geeft toestemming gedurende de looptijd en na afloop van het behandel traject, vragenlijsten door te nemen en onderzoek uit te laten voeren door de therapeuten van de praktijk.
  • U geeft toestemming tot uitvoering van het behandelplan zoals besproken met de therapeut.
  • U geeft toestemming gedurende de looptijd van het traject, indien nodig, relevante medische gegevens op te (laten) vragen en rapportages te sturen naar huisarts, Arbo arts, en / of specialist
  • U geeft toestemming dat uw dossier anoniem wordt bekeken in verband met het auditeren van de praktijk door een daartoe bevoegde instantie.
  • Mocht u het met bovenstaande niet eens zijn en geen toestemming geeft, dan kunt u dit middels een schriftelijke verklaring kenbaar maken.  

Meer informatie 

Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF
tel. 033 - 467 29 29.
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland
tel. 0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl