Raoul Fransen: uw fysiotherapeut

Na mijn studie fysiotherapie aan de Hogeschool Thim van der Laan ben ik eind jaren ’80 begonnen met mijn eigen praktijk in Leidschendam-Zuid.

De uitdaging in het vak fysiotherapie is dat je mensen kunt helpen die belemmerd worden door een bewegingsstoornis. Zodat zij zo snel mogelijk weer goed kunnen functioneren. Maar daarnaast wil ik patiënten vooral ook adviseren hoe bepaalde klachten voorkomen kunnen worden. Een groot voordeel van mijn vak is dat ik een patiënt regelmatig en een langere tijd zie, in verschillende omstandigheden. Zo heb je snel zicht op resultaten maar ervaar je ook snel of gewenste effecten uitblijven. Dat kan allerlei redenen hebben maar daarop kan ik dan snel anticiperen.

Kortom, juist het één op één contact, zorgvuldig luisteren betekent een meerwaarde kunnen leveren als fysiotherapeut omdat de behandeling hierna beter tot haar recht komt en meer effect heeft. Daar is mijn patiënt bij gebaat.

Gezondheid en vitaliteit

Het vak fysiotherapie maakt grote ontwikkelingen door niet in de laatste plaats door ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg zelf. Gezondheid en vitaliteit zijn steeds belangrijkere aandachtspunten in het dagelijks leven om te functioneren in de maatschappij. We worden immers steeds ouder,de vergrijzing is een feit. En de aandoeningen nemen daarom ook toe. Maar gelukkig sporten mensen ook steeds meer en steeds vaker nog op oudere leeftijd. Op de juiste manier een sport beoefenen is essentieel om het vol te houden en om er profijt van te hebben. Dat voorkomt blessures, uitval en teleurstellingen. De fysiotherapeut kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Raoul Fransen