Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering te hebben. U bepaalt zelf of u wel of niet een aanvullende verzekering afsluit en hoe uitgebreid deze vervolgens is.

Vergoeding fysiotherapie

De basisverzekering vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  • fysiotherapie voor chronische indicaties (zie overzicht) vanaf de 21ste behandeling. Deze aandoeningen zijn wettelijk vastgelegd. Een verwijzing is noodzakeijk.
  • 18 behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar. Sommige verzekeraars vragen vanaf de 10e behandeling een verwijzing.
  • de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie.

Aanvullende verzekering

Alle andere behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Contracten met alle zorgverzekeraars 

Met alle zorgverzekeraars is een overeenkomst afgesloten, zodat het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent altijd vergoed wordt. De declaratie verloopt digitaal via de zorgverzekeraar.

Niet of onvoldoende verzekerd?

Indien u niet of onvoloende verzekerd bent voor fysiotherapie dan worden de praktijktarieven van Fysiotherapie Fransen (zie prijslijst) gerekend en krijgt u een nota thuis gestuurd.

Eigen risico

Behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw eigen risico. Behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering gaan wel ten koste van uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor verzekerden boven de 18 jaar.

Raadpleeg zonodig uw polisvoorwaarden of kijk op http://zorgvergoeding.com