Medische fitness

Medische fitness is verantwoord trainen. Onder begeleiding volgt u in een specifiek voor u opgesteld oefenprogramma.

Voor wie is medische fitness bedoeld?

  • Als u na een fysiotherapeutische behandeling nog net niet helemaal op het oude "conditieniveau" bent.
  • Als u bang bent dat bij zelfstandig trainen en/of sporten de klachten zullen toenemen of terugkeren.
  • Als u na een operatie of ziekbed op verantwoorde wijze de conditie wilt verbeteren.
  • Als u na een blessure terug wilt komen op het juiste prestatieniveau.
  • Als u door leeftijd, klachten of werk niet of nauwelijks aan voldoende beweging komt.
  • Als u met bestaande klachten toch verantwoord wilt trainen en bewegen.
  • Als u zonder klachten op een verantwoorde manier wilt trainen
  • Als u na een hartinfarct of hartoperatie op een verantwoorde wijze wilt trainen.
  • Als u na een zwangerschap op een verantwoorde wijze uw conditie op wilt bouwen.
Medische fitness1