Checklist goed verzekerd voor fysiotherapie in 2024

Heeft u besloten een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten? Of wilt u weten of u met uw huidige verzekering goed verzekerd bent voor fysiotherapie? Onderstaande checklist helpt u de juiste keuzes te maken zodat u in 2014 goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

1. Zeg uw zorgverzekering op tijd op

U kunt eenmaal per jaar van zorgverzekeraar veranderen. U zegt dan uw bestaande verzekering op vóór 1 januari. Doet u niets, dan loopt uw bestaande verzekering gewoon door.

2. Bepaal uw zorgbehoefte

Bepaal voor uzelf welke fysiotherapeutische zorg u in 2014 denkt nodig te hebben: welk type fysiotherapie (bijvoorbeeld manuele therapie) en het aantal behandelingen. 

Dit is uiteraard lastig te bepalen omdat u niet altijd kunt voorspellen welke zorg u nodig heeft. Wellicht kunt u wel een inschatting maken op basis van de zorg die u het afgelopen jaar nodig had en het risico dat u loopt op een aandoening. 

Sport u of beweegt u intensief dan is er altijd een kans dat u een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Ook als u vaker last heeft van uw spieren of gewrichten zult u mogelijk een beroep moeten doen op de fysiotherapeut. Een ruime dekking is in dat geval raadzaam.

Heeft u geen klachten, leeft u gezond en sport u of beweegt u niet intensief dan is de kans dat u fysiotherapie nodig heeft een stuk kleiner. In dit geval ligt een geringe dekking voor de hand. 

3. Check het type fysiotherapie en aantal behandelingen    

Controleer in uw huidige polis of de polis die u wilt afsluiten of de dekking overeenkomt met uw zorgbehoefte. Heeft u bijvoorbeeld manuele therapie nodig, controleer dan of die in uw zorgpolis wordt vergoed. 

4.  Check het type vergoeding

Komt de dekking overeen met uw zorgbehoefte? Kijk vervolgens of de vergoeding van een behandeling wordt gegeven in tijd (duur), een maximum bedrag of in aantal behandelingen. Bij een relatief dure behandeling is het verstandiger te kiezen voor een polis die vergoedt in aantal behandelingen. Weet u niet hoeveel behandelingen u nodig heeft, dan is het wellicht beter te kiezen voor een maximum bedrag.

5. Check de hoogte van de vergoeding

Worden maximaal 18 of 27 behandelingen vergoed? Maximaal 250 of 1000 euro? Zorg ervoor dat de hoogte van de vergoeding overeenkomt met wat u denkt nodig te hebben. Zo betaalt u niet teveel premie als u te goed bent verzekerd of voorkomt u dat u alsnog behandelingen moet betalen als u onvoldoende bent verzekerd.

6.  Check of er een verklaring wordt gevraagd

Sommige verzekeraars vragen voor sommige polissen een gezondheidsverklaring of medische verklaring en mogen u op basis daarvan afwijzen. Controleer dit voordat u een polis afsluit.

7.  Check of het gaat om een restitutie- of naturapolis

Is de polis een restitutie- of naturapolis? Elke zorgverzekeraar maakt afspraken met fysiotherapeuten en andere zorgverleners. Deze afspraken worden vastgelegd in contracten. Bij een natura-verzekeraar mag u alleen naar fysiotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Doet u dat niet dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutiepolis mag u naar iedere gewenste fysiotherapeut, ongeacht of die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U heeft in dat geval dus meer keuzevrijheid.

8.  Heeft u een naturapolis? Controleer de dekking

Heeft u een naturapolis en gaat u naar een fysiotherapeut die geen contract heeft met uw verzekeraar, dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen. Als u uw naturapolis wilt behouden en bij dezelfde fysiotherapeut wilt blijven, is het van belang te na te gaan welk deel u zelf moet betalen. Check hiervoor uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Stapt u voor uw aanvullende verzekering over naar een andere verzekeraar, dan moet u wellicht een verklaring (medische verklaring of gezondheidsverklaring) invullen. Houd er rekening mee dat een verzekeraar u (op basis van die verklaring) mag weigeren. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim vóór 1 januari aan.

9. Heb ik een eigen risico?

Veel mensen vragen zich af of ze eigen risico moeten betalen als ze naar de fysiotherapeut gaan.  Maar hoe zit het als u alleen verzekerd bent vanuit de basisverzekering? En hoe hoog is het eigen risico eigenlijk? Raadpleeg hiervoor uw eigen zorgverzekering en lees de polis zorgvuldig na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.